Bli fri från rädsla och begränsande mönster så att du kan leva din sanning och ett friare liv.

Annika Lind

Mitt eget levnadsöde har fått mig att söka alternativa vägar till ett helare och rikare liv.

När jag kom i kontakt med Alberto Villoldo första gången, i maj 2005, visste jag att jag hittat min väg – det fanns inga tvivel. Jag har sedan dess utbildat mig i schamanska tekniker inom Inka-traditionen genom skolan The Four Winds Society. Även om jag idag är certifierad så fortgår min utbildning. Just nu går jag i lära för Inkaättlingen Puma Quispe Singona i Peru. Jag har tidigare gått kurser för Doña Maria, Don Alejandro och Don Mariano med flera– alla boende i Peru. De är några av få ännu verksamma Paqos och det är en fantastisk förmån att få ta del av deras kunskap och arv.

Jag har även ett stort intresse för den nordiska traditionen och söker vägar att sammanföra lärorna.

Kontakt

Telefon
070-7726473

Mejl
klicka här

Hemsida
www.schamanka.se