© Anna-Carin Isaksson

© Anna-Carin Isaksson

Kinesiologi

Ordet "kinesiologi" kommer från grekiskan och betyder "rörelse-lära" (kinesis och logos). Kinesiologi är ett sätt att kommunicera med det undermedvetna för att därigenom konstatera om det finns blockeringar i energisystemet. Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära, som på ett unikt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunktur lagar och kunskap om människans inre och yttre energisystem. 

Sammanfattningsvis är det ett testningsverktyg för att hitta obalanser i kroppen.

Det finns flera olika tekniker inom kinesiologin. Jag har gått mina utbildningar hos GGI (Göteborgs Gymnastiska Institut). Observera att jag inte ställer diagnoser på allvarliga sjukdomar. Vid misstanke om sådana är det alltid klientens/patientens ansvar att kontrollera hos läkare.

Våra terapeuter
Ingela Rappman Merits