© Anna-Carin Isaksson

© Anna-Carin Isaksson

 Vägledning


Detta kan uttrycka sig på olika sätt, bl a genom bilder, symboler, filmsekvenser, ord, fysiskt i min egen kropp och känslor. Uppgiften är att tolka och förmedla det som kommer till oss.
Det vanligaste tillvägagångssättet är att känna av och kanaliserar under en healingsession, men även via telefon och distanshealing. 

 

Våra terapeuter                                                                      Catharina Runesson
Ingela Rappman Merits