© Anna-Carin Isaksson

© Anna-Carin Isaksson

Zonterapi

Zonterapin kan användas både som ett sätt att lokalisera problemområden och som behandlingsmetod. Den används vid ett stort antal störningar, bl.a. huvudvärk, smärtor i rygg och leder, urinvägsbesvär och matsmältningsproblem. 
Zonterapi stimulerar kroppens naturliga läkningskraft.

När en störning uppträder i ett organ eller område av kroppen så är motsvarande område på fötterna känsligt för tryck. Genom massage av dessa zoner försöker man återställa den normala funktionen i organet eller problemområdet. Det finns ett antal ledningsbanor för energi i kroppen (meridianer). Genom dessa finns en förbindelse mellan olika punkter på fötterna och olika delar av kroppen. Blockeringar i energin kan brytas ner genom behandling av reflexpunkterna, och energin kan åter flöda fritt.

Våra terapeuter
Ingela Rappman Merits